NGO's, hulporganisaties en goede doelen:

Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 1 van A - M
Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 2 van N - Z
Het verenigingsleven en organisaties
Je bent hier: NGO's, hulporganisaties en goede doelen
Provincies, politiek, vakbonden

 

11.11.11. vecht mee tegen onrecht
11.11.11. bundelt de kracht van 375 vrijwilligerscomitťs en 80 organisaties.

Amnesty International Vlaanderen
Amnesty International ijvert voor de naleving van alle mensenrechten.

Artsen Zonder Grenzen
De Artsen Zonder Grenzen verlenen hulp aan volken in nood, aan slachtoffers van rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en slachtoffers van oorlogssituaties, zonder enig onderscheid van ras, godsdienst, filosofie of politiek.

Blindenzorg Licht en Liefde vzw
Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden: diensten op maat voor mensen met een visuele handicap in Vlaanderen en Brussel.

Broederlijk Delen
Broederlijk Delen laat groepen mensen in het zuiden hun eigen plannen uitvoeren in hun strijd tegen armoede en onrecht.

Caritas Internationaal
Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede in hun eigen land of op de vlucht. Ze geven hen de nodige materiŽle en immateriŽle hulp, zonder onderscheid naar godsdienst, filosofische of politieke overtuiging.

Cunina: onderwijs opent werelden
Cunina gelooft dat onderwijs noodzakelijk is voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling. Niet alleen de toegang tot onderwijs is belangrijk maar ook de kwaliteit ervan.

Damiaanactie vzw
Damiaanactie kiest voor gezondheidszorg op lange termijn, niet zozeer voor acute interventies. Een verschil met de meeste andere NGO’s.

Dierenartsen Zonder Grenzen
Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert het welzijn van kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden door de veeteelt te optimaliseren.

Doenkers vzw
Vzw Doenkers ondersteunt onderwijsprojecten in het Zuiden (Zimbabwe, Cambodja en Thailand).

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie. Zij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen overal ter wereld, dus ook in BelgiŽ, door het bevorderen van de toegang tot en het recht op gezondheidszorg.

Dyadis
Belgische Vereniging ter toewijzing van hulphonden aan mindervaliden. Deze vereniging leidt hulphonden op die ze gratis toekent aan mensen met een motorische beperking.

Geneeskunde voor de Derde Wereld
Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) komt op voor het recht op gezondheid voor iedereen.

Handicap International
Handicap International helpt personen met een handicap hun onafhankelijkheid, waardigheid en rechten terug te winnen.

Hart voor Handicap
Hart voor Handicap heeft als doel mensen met een beperking in Vlaanderen maximaal kansen te bieden zich te ontplooien. Daartoe biedt het organisaties financiŽle steun om vernieuwende projecten op te zetten.

Hulporganisaties
Een portaal met links naar diverse hulporganisaties en hulpdiensten over gezondheid, preventie en hulpverlening.

Make-A-Wish BelgiŽ
Een 100-tal onbezoldigde vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor de verwezenlijking van onze doelstelling: het vervullen van hartenwensen van levensbedreigend zieke kinderen.

Morning Tears
Morning Tears herbouwt de wereld voor de kinderen die geleden hebben of nog altijd lijden onder hevige emotionele pijn.

Oxfam-Solidariteit
Oxfam Solidariteit gaat voor een andere globalisering: die van de solidariteit tussen volkeren. Wij steunen partnerorganisaties in meer dan 25 landen in het Zuiden die ijveren voor echte sociale verbetering.

Plan International
Als niet-gouvernementele organisatie maakt Plan BelgiŽ deel uit van de internationale Plan-koepel. Plan is een onafhankelijke ngo. Niet verbonden aan enige politieke of godsdienstige strekking en los van overheidsinmenging.

Poverello
Armoede is niet enkel financieel. Verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicijnen. Ziek, gehandicapt of depressief zijn. Op de dool zijn, dakloos of verstoten zijn.

Rode Kruis - Vlaanderen
Rode Kruis Vlaanderen, paraat, altijd en overal.

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is een internationale niet-gouvernementele sociale hulporganisatie die zich sinds 1949 inzet voor de noden, belangen en rechten van het kind. In 132 landen en gebieden, zijn onze activiteiten gericht op kinderen zonder ouderlijke zorg of uit families in nood.

Spullenhulp
Concreet delen wij de voorwerpen die wij inzamelen, opnieuw uit of bieden ze te koop aan. Met de winst kunnen wij onze sociale acties financieren en zo strijden tegen uitsluiting en armoede.

Testament.be
Neem een goed doel op in je testament.

Unesco-Vlaanderen
De organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Unicef
Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties en helpt de meest achtergestelde kinderen in de wereld.

Vredeseilanden - Rikolto
Wat doen we? Ervoor zorgen dat boerenfamilies in het Zuiden een goed inkomen hebben.

Welzijnszorg
Ons doel is armoede structureel bestrijden in Vlaanderen en Brussel.

 

Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 1 van A - M
Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 2 van N - Z
Het verenigingsleven en organisaties
NGO's, hulporganisaties en goede doelen
Provincies, politiek, vakbonden

 

terug naar boven

Contact en Info


De Extra pagina's:

Speel online
Bereken bytes
Lettergrootte aanpassen
Online vertalen
Receptenzoekmachine
Noodnummers
Horoscopen
Veilig op het internet
Handige links
Recent toegevoegde links
Weerberichten
Zoeken op deze website

Alle extra pagina's >>>

Webshops