Het verenigingsleven en organisaties:

Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 1 van A - M
Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 2 van N - Z
Je bent hier: Het verenigingsleven en organisaties
NGO's, hulporganisaties en goede doelen
Provincies, politiek, vakbonden

 

AFS Interculturele Programma's vzw
Is een van de grootste uitwisselingsorganisaties ter wereld. Programma's: schooljaar in het buitenland, vrijwilligerswerk, zomer, gastfamilie zijn, andere uitwisselingen...

Amazone
Belgisch congres- en ontmoetingscentrum voor gelijke kansen tussen mannen & vrouwen.

Balie Antwerpen
Met deze website wordt getracht om op een overzichtelijke manier informatie te verschaffen over de structuur en werking van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Balie Gent
Met deze website wordt getracht om op een overzichtelijke manier informatie te verschaffen over de structuur en werking van de Orde van Advocaten te Gent.

Balie Leuven
Met deze website wordt getracht om op een overzichtelijke manier informatie te verschaffen over de structuur en werking van de Orde van Advocaten te Leuven.

Bipt.be
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

BlueAssist
BlueAssist is een icoon dat vertrouwen biedt aan mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen aan een medeburger (bijvoorbeeld mensen met autisme, een verstandelijke beperking, beginnende dementie, …). Het icoon biedt ook vertrouwen om hulp te bieden.

Bond zonder Naam
De Bond zonder Naam is overtuigd dat 'waarden' de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering en de sleutel zijn voor harmonieus samenleven en samenwerken.

Chirojeugd Vlaanderen
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en BelgiŽ. De Chirogroepen willen alle kinderen en jongeren in hun vrije tijd samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen ze hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

Child Focus
Het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Het Centrum stelt 7 dagen per week en 24 uren per dag alles in het werk, zowel nationaal als internationaal, om verdwenen kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting te bestrijden.

De Sleutel
De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiŽle hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

De Vlaamse Infolijn
Heeft u een vraagje over huisvestingspremies, thuiszorg of energiebesparende maatregelen? Of zoekt u misschien de contactgegevens van een bepaalde overheid? Dan zit je op deze website goed meer informatie. Telefoneren kan ook op het gratis nummer 1700.

Faro
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Femma
Femma (voorheen KAV) organiseeert op afdelingsniveau en regionaal een grote waaier aan activiteiten: avontuurlijk, creatief, culinair, confronterend, reizend, genietend... Voor ieder wat wils. Ontmoeting staat centraal.

Gezinsbond
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Hallo Ouders: Ouders bereikbaar op 7 telefoonnummers
Dankzij de dienst Hallo Ouders volstaat ťťn telefoontje om u te bereiken via 7 verschillende telefoonnummers. Dankzij een trapsgewijs belsysteem wordt een lijst met 7 voorgeprogrammeerde nummers ťťn voor ťťn opgebeld: GSM mama, GSM papa, vaste nummer van thuis, het werk, enz... Als niemand opneemt, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar CHILD FOCUS, 24 uur per dag bereikbaar.

Inclusie Vlaanderen vzw
Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

Juridisch Limburg
Orde van Advocaten Hasselt en Tongeren. Op deze website vindt u alles wat u wil weten over de werking en structuren van het juridisch leven in Limburg.

KAJ - Jongeren maken beweging
K.A.J.Vlaanderen, het verenigingsleven voor jongeren. KAJ is geÔnspireerd door christelijke en universele waarden. Vanuit die waarden hebben ze aandacht voor de mens achter het verhaal.

Kerknet
De startpagina van de Kerk in Vlaanderen. Je vindt er info over: kerk en leven, nieuwsberichten, bijbel en bezinning, jongerenpagina's, enz...

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Op de site van de federatie van notarissen, vindt u een notarieel woordenboek, waarin u uitsluitsel kan vinden. Voorts biedt de site de niet-jurist duidelijke informatie over alle courante handelingen waarvoor een notaris moet worden geraadpleegd.

KVLV
De KVLV Groep, Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen, Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderopvang, Zorg.Saam, Ons Zorgnetwerk.

KWB
De Kristelijke Werknemers Beweging wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden.

Leif - LevensEinde InformatieForum
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiŽnt voorop staat.

Okra, trefpunt 55+
Een bruisende beweging van, voor en met 55+

Onafhankelijk Leven
Onafhankelijk Leven is een organisatie van en voor personen met een beperking. Onafhankelijk Leven ondersteunt mensen die een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben of wensen.

 Ons (voorheen Groep KVLV)
Ons is een netwerk van organisaties en verenigingen. Dit netwerk ontwikkelt een brede waaier aan dienstverlening die vrouwen in hun dagelijkse zorg ondersteunt en die het welzijn van de vrouw bevordert. De organisaties van Ons zijn actief op het Vlaamse platteland.

Opvoedingstelefoon Vlaanderen
De Opvoedingstelefoon Vlaanderen is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders... die behoefte hebben aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.

Orde van de Vlaamse Balies - advokaat.be
De Orde van Vlaamse Balies vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van BelgiŽ, in totaal meer dan 8500 advocaten. Elke advocaat is in BelgiŽ verplicht lid van een lokale balie, en dus van ťťn van de Ordes van Advocaten.

Pasar
Pasar vzw is een sociaal-culturele vereniging die zoveel mogelijk mensen wil motiveren en kansen geven om hun vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te vullen.

Recht op Waardig Sterven
Opinie- en Actiegroep rond Gezondheidsproblematiek met als doel: ijveren voor het behoud van de eerste Belgische euthanasiewet en voor de verbetering & aanvulling ervan...

Research.be
Wie informatie zoekt over wetenschappelijk onderzoek en innovatie kan terecht op de portaalsite van de Dienst voor Wetenschappelijk en Technologische Informatie.

Sasam.be
SASAM, Stichting Anti Stalking Anti Mobbing.

Scouts en Gidsen Vlaanderen
Scouts en gidsen leren samenleven in ploeg en steken hun handen uit de mouwen. Op kamp, op tocht en tijdens wekelijkse activiteiten leren ze samen met anderen kiezen en beslissen. Al doende leren ze ook hun plan trekken: vuurtje stoken, eigen potje koken, op avontuur. Scouts en gidsen houden van de natuur en zetten zich in voor hun omgeving.

SoCiuS - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
SoCiuS is een autonome organisatie die gesubsidieerd wordt door de minister van Cultuur om de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk te ondersteunen.

Tele-onthaal.be
Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst die je bijstaat als je het op een bepaald moment moeilijk hebt in je leven. Je kan er steeds je verhaal kwijt aan ťťn van de deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.

Trefpunt Zelfhulp
Trefpunt Zelfhulp vzw, het informatie- en ondersteuningscentrum voor en over zelfhulp en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

VAD - Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
VAD overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairen in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

Varu
Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen.

Vfg.be - Vereniging personen met een handicap
VFG vzw is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging en vrijwilligersorganisatie. Vfg vwz richt zich naar de brede maatschappij, personen met beperkingen (personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden) familie en vrienden.

Vlamingen in de Wereld
Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. ViW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats.

Vrouwenraad.be
Hier kunt u volop kennis maken met de Vrouwenraad en zijn leden.

Werkgroep Verder - Nabestaanden na Zelfdoding
Informatie rond de opvang van nabestaanden na zelfdoding, het taboe rond zelfdoding doorbreken, zelfdoding bespreekbaar maken in onze samenleving.

Zinloos Geweld vzw
Het hoofddoel van vzw Zinloos Geweld is bewustmaking door preventieprojecten. Projecten die mensen bewust maken dat agressie, geweld en onverschilligheid niet thuishoort in onze samenleving en als abnormaal beschouwd moeten worden.

 

Childfocus Notaris.be  

 

Pasar.be

 

Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 1 van A - M
Overheidsdiensten: BelgiŽ, Vlaanderen en Brussel: deel 2 van N - Z
Het verenigingsleven en organisaties
NGO's, hulporganisaties en goede doelen
Provincies, politiek, vakbonden

 

terug naar boven

Contact en Info


De Extra pagina's:

Speel online
Bereken bytes
Lettergrootte aanpassen
Online vertalen
Receptenzoekmachine
Noodnummers
Horoscopen
Veilig op het internet
Handige links
Recent toegevoegde links
Weerberichten
Zoeken op deze website

Alle extra pagina's >>>

Webshops